Niedziela, 07 Czerwiec 2020

Ogłoszenie Burmistrza Rumi


23.11.2016 r.

OGŁOSZENIE Burmistrza  Miasta  Rumi    

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 900/446/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszony został wykaz obejmujący lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie, położony        w Rumi, stanowiący własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemców.

Rumia, dnia 15.11.2016 r.

Kalendarz wydarzeń