Sobota, 06 Czerwiec 2020

Ogłoszenie dot. wykazu obejmującego lokal użytkowy przy ul. Dąbrowskiego 10A/1


12.08.2016 r.

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 802/348/2016 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 12 sierpnia 2016 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony został wykaz obejmujący lokal użytkowy położony w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 10A/1, stanowiący własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Kalendarz wydarzeń