Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie dot. wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Kolejowej


Ogłoszenie dot. wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Kolejowej25.08.2016 r.

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 805/351/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Kolejowej, oznaczoną jako działka nr 41/9 o pow. 1319 m2, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Rumia, dnia 23.08.2016 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń