Wtorek, 25 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie dot. zagospodarowania odpadów


Ogłoszenie dot. zagospodarowania odpadów26.05.2017 r.

Urząd Miasta Rumi przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele prowadzenia działalności gospodarczej, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych powstałych w wyniku ich działalności, z przedsiębiorstwem wywozowym wpisanym do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ponoszenia związanych z tym kosztów.

Jedynie w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej swojej działalności gospodarczej, dopuszcza się „zagospodarowanie odpadów” przez Gminę w ramach ponoszonej przez siebie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotyczy to działalności typu: biuro rachunkowe/kancelaria prawna/usługi komputerowe, w którym usługi prowadzone są drogą elektroniczną. Nie dotyczy to np. prowadzenia sklepu lub gabinetu lekarskiego.

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń