Wtorek, 25 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania – koncert profilaktyczny „Wyrwani z Niewoli”


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania – koncert profilaktyczny „Wyrwani z Niewoli”12.05.2022 r.

W czwartek 5 maja 2022 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Koncert Profilaktyczny „Wyrwani z Niewoli” złożona przez Salezjańską Fundację „Zwiastowanie” z siedzibą w Kniewie, przy al. Lipowej 117. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do 19 maja 2022 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  • Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230, Rumia, ul. Sobieskiego 7
  • Elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl lub profilaktyka@um.rumia.pl

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń