Wtorek, 17 maja 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania pt. „Emerycie poznaj okolice”


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania pt. „Emerycie poznaj okolice”f08.07.2021 r.

1 lipca 2021 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Emerycie poznaj okolice” złożona przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „SENIOR” z siedzibą w Rumi ul. Mickiewicza 19. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać do dnia 15 lipca 2021 r. (liczy się data wpływu do urzędu):
1.    Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7
2.    Elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl lub d.grunholz@um.rumia.pl

Kalendarz wydarzeń