Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania „Szkoła Yedi” dla uczniów


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania „Szkoła Yedi” dla uczniów29.03.2022 r.

22 marca 2022 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Rajd fabularyzowany z cyklu Przygoda pt. „Szkoła YEDI” dla uczniów szkół podstawowych złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Turystyki „WŁÓCZYKIJ” z siedzibą: 84-230 Rumia ul. Żeromskiego 5. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do dnia 5 kwietnia 2022 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  • Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7
  • Elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl lub d.grunholz@um.rumia.pl

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń