Poniedziałek, 26 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty „Paczki świąteczne na Wigilię dla seniorów i osób niepełnosprawnych”


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty „Paczki świąteczne na Wigilię dla seniorów i osób niepełnosprawnych” 09.12.2021 r.

Dnia 8 grudnia 2021 roku do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Paczki Świąteczne na Wigilię dla seniorów i osób niepełnosprawnych” złożona przez Stowarzyszenie „Pomóż Sąsiadowi” z siedzibą przy ul. Stoczniowców 7A, 84-230 Rumia.

Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych w postaci paczek z artykułami spożywczymi na kolację Wigilijną i na Święta. Zgodnie z art. 19 a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu i w siedzibie Urzędu może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać do dnia 16 grudnia 2021 r.

  • Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia.
  • Elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl.
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń