Wtorek, 18 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pt. „Emerycie poznaj okolice”


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pt. „Emerycie poznaj okolice”11.07.2022 r.

W dniu 6 lipca 2022 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Emerycie poznaj okolice” złożona przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Senior” z siedzibą: 84 – 230 Rumia, ul. Mickiewicza 19.  Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie turystyki. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do dnia 18 lipca 2022 r.:

  • listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7
  • elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl lub d.grunholz@um.rumia.pl
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń