Piątek, 27 maja 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pt. „Galowy koncert w ramach Narodowego Święta Niepodległości Tobie Ojczyzno”


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pt. „Galowy koncert w ramach Narodowego Święta Niepodległości Tobie Ojczyzno”f18.10.2021 r.

W środę 13 października 2021 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Galowy Koncert w ramach Narodowego Święta Niepodległości Tobie Ojczyzno” złożona przez Stowarzyszenie Zespół Śpiewaczy św. Cecylia z siedzibą: 84-230 Rumia, ul. Kościelna 20.

Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do 25 października 2021 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  • Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7
  • Elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl lub d.grunholz@um.rumia.pl
Kalendarz wydarzeń