Piątek, 15 Styczeń 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
BIP Rumia

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pt. „Harcerska Akcja Lato 2020”


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pt. „Harcerska Akcja Lato 2020” f29.06.2020 r.

W dniu 19 czerwca 2020r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Harcerska Akcja Lato 2020” złożona przez Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z siedzibą w Gdańsku ul. Zator Przytockiego 4.  Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji 2020. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do dnia 6 lipca 2020r. (liczy się data wpływu do urzędu):

1.      Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7

2.      Elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl lub d.grunholz@um.rumia.pl

Kalendarz wydarzeń