Wtorek, 18 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pt. Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pt. Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt 26.05.2022 r.

20 maja 2022 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt z terenu miasta Rumi”, złożona przez Fundację Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt OSTOJA Słupia 30C, 83-305 Pomieczyno.

Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt z terenu miasta Rumi, w tym udzielania pomocy weterynaryjnej lub specjalistycznej opieki dzikim ptakom lub drobnym ssakom wymagającym leczenia, rehabilitacji lub tymczasowej opieki, obrączkowanie wypuszczanych ptaków i czipowanie wypuszczanych jeży z terenu miasta Rumi. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu i w siedzibie Urzędu, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać do 2 czerwca 2022 roku. Sposób zgłaszania uwag:
1) Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia,
2) Elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń