Wtorek, 18 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pt. „Organizacja i przeprowadzenie obozu sportowego w Olsztynie”


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pt. „Organizacja i przeprowadzenie obozu sportowego w Olsztynie”07.06.2022 r.

W poniedziałek 30 maja 2022 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja i przeprowadzenie obozu sportowego w Olsztynie” złożona przez Rumski Klub Sportowy z siedzibą: 84-230 Rumia ul. Mickiewicza 43. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania u upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do 14 czerwca 2022 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  • Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7,
  • Elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl lub urzad@um.rumia.pl.
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń