Niedziela, 29 stycznia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pt. „Rumscy seniorzy grają w bule”


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pt. „Rumscy seniorzy grają w bule”f20.09.2022 r.

W środę 14 września 2022 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Rumscy seniorzy grają w bule” złożona przez Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Rumi przy ul. Mickiewicza 19.

Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do 27 września 2022 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  • Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7,
  • Elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl lub d.grunholz@um.rumia.pl.
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń