Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania pt. „Zajęcia integracyjne dla seniorów”


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania pt. „Zajęcia integracyjne dla seniorów”22.09.2021 r.

Dnia 14 września 2021 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Zajęcia integracyjne dla seniorów” złożona przez Stowarzyszenie „Pomóż Sąsiadowi” z siedzibą przy ul. Stoczniowców 7 A, 84-230 Rumia.

Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz seniorów w Rumi. Zgodnie z art. 19 a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu i w siedzibie Urzędu może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można zgłaszać do dnia 29 września 2021 r.

1. Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia.
2. Elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl.

Oferta w załączniku.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń