Środa, 28 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty – zajęcia integracyjne dla seniorów


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty – zajęcia integracyjne dla seniorów19.02.2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pt. "Zajęcia integracyjne dla seniorów".

Dnia 12 lutego 2021 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. "Zajęcia integracyjne dla seniorów” złożona przez Stowarzyszenie „Pomóż Sąsiadowi” z siedzibą przy ul. Stoczniowców 7 A, 84-230 Rumia. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz seniorów w Rumi. Zgodnie z art. 19 a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu i w siedzibie Urzędu może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać do 26 lutego 2021 r.

  • Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia.
  • Elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl.

Link do oferty (PDF)

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń