Sobota, 26 Wrzesień 2020
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
BIP Rumia

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do realizacji zadania – Boża Przystań


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do realizacji zadania – Boża Przystań f08.09.2020 r.

Dnia 3 września 2020 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Boża Przystań – łaźnia dla osób bezdomnych w Rumi” złożona przez Salezjańską Fundację „Zwiastowanie” z siedzibą ul. Aleja Lipowa 117, 84-252 Kniewo.

Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób bezdomnych w Rumi. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu i w siedzibie Urzędu może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać do 15 września 2020 r.

  • osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
  • elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl
Kalendarz wydarzeń