Poniedziałek, 26 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania – „Gala 25-lecia Zespołu Tańca SPIN MOSiR Rumia”


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania – „Gala 25-lecia Zespołu Tańca SPIN MOSiR Rumia”26.07.2023 r.

24 lipca 2023 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Gala 25-lecia Zespołu Tańca SPIN MOSiR Rumia” złożona przez Stowarzyszenie Tańca SPIN Rumia  z siedzibą w Rumi, ul. Mickiewicza 49. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do dnia 2 sierpnia 2023 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  • Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7
  • Elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl lub d.grunholz@um.rumia.pl
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń