Niedziela, 26 marca 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pt. „Ahoj przygodo”


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pt. „Ahoj przygodo” f11.06.2019 r.

W dniu 10 czerwca 2019r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Ahoj przygodo” złożona przez Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Pile ul. Św. Jana Bosko 1, która będzie realizowana przez Oddział Stowarzyszenia w Rumi - Oratorium Św. Dominika Savio ul. NMP WW 1. 

Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – LATO 2019. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Załącznik dostępny jest TUTAJ.

Uwagi można składać do dnia 18 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  •     Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7
  •     Elektronicznie na adres: urząd@um.rumia.pl lub d.grunholz@um.rumia.pl”
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń