Wtorek, 18 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pt. „Historia spod bloków”


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pt. „Historia spod bloków” 30.04.2024 r.

25 kwietnia 2024 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Historia spod bloków” złożona przez Osiedlowy Klub Sportowy „Janowo” Rumia, z siedzibą w Rumi, ul. Pomorska 11.

Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać do dnia 7 maja 2024 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  • listownie lub osobiście, w Biurze Obsługi Mieszkańców, w godzinach otwarcia urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7.
  • elektronicznie, na adres: urzad@um.rumia.pl lub d.grunholz@um.rumia.pl.
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń