Wtorek, 25 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pt. „Mistrzostwa Europy IFA w Armwrestlingu – Rumia, Polska 2022


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pt. „Mistrzostwa Europy IFA w Armwrestlingu – Rumia, Polska 202208.04.2022 r.

06 kwietnia 2022 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Mistrzostwa Europy IFA w Armwrestlingu – Rumia, Polska 2022”  złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Federacja Armwrestling Polska  z siedzibą: 81-076 Gdynia ul. Jaskółcza 15.  Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do dnia 15 kwietnia 2022 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7
  2. Elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl lub d.grunholz@um.rumia.pl
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń