Sobota, 26 Wrzesień 2020
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
BIP Rumia

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty – punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty – punkt konsultacyjny dla osób uzależnionychf24.08.2020 r.

W dniu 19 sierpnia 2020 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych oczekujących na podjęcie terapii odwykowej” złożona przez Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” z siedzibą w Wejherowie, przy ul. Kościuszki 2. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do dnia 31 sierpnia 2020 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  • Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7

Elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl lub profilaktyka@um.rumia.pl

Kalendarz wydarzeń