Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty „Warsztaty i spotkania dla osób z rodzin z problemem alkoholowym”


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty „Warsztaty i spotkania dla osób z rodzin z problemem alkoholowym”03.10.2023 r.

22 września 2023 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Warsztaty i spotkania dla osób z rodzin z problemem alkoholowym” złożona przez Parafię p.w. NMP Wspomożenia Wiernych z siedzibą w Rumi, ul. NMP Wspomożenia Wiernych 1. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do 10 października 2023 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  • Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7
  • Elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl lub profilaktyka@rumia.eu
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń