Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag – wypoczynek letni (Zlot ZHP)


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag – wypoczynek letni (Zlot ZHP)21.06.2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pt. „Wypoczynek letni – Zlot ZHP". W dniu 19 czerwca 2018 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wypoczynek letni – zlot ZHP” złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Hufiec Rumia z siedzibą w Rumi ul. Włókiennicza 14a.  Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – LATO 2018. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do dnia 28 czerwca 2018r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7
  2. Elektronicznie na adres: urząd@um.rumia.pl lub grunholz@um.rumia.pl

Załącznik dostępny jest TUTAJ.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń