Piątek, 19 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady śniegu (7.12.2022 r.)


Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady śniegu (7.12.2022 r.)07.12.2022 r.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 211

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 09:30 dnia 07.12.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: bytowski(94), Gdańsk(94), gdański(106), Gdynia(94), kartuski(100), kościerski(93), lęborski(101), pucki(96), Słupsk(94), słupski(100), Sopot(89), wejherowski(104)

Ważność od godz. 16:00 dnia 07.12.2022 do godz. 08:00 dnia 08.12.2022

Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do15 cm, punktowo około 20 cm.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 pomorskie (12 powiatów) od 16:00/07.12 do08:00/08.12.2022 przyrost pokrywy do 20 cm. Dotyczy powiatów: bytowski, Gdańsk, gdański, Gdynia, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, Słupsk, słupski, Sopot i wejherowski.

RSO Woj. pomorskie (12 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu

Uwagi Brak.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń