Poniedziałek, 26 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr (6.10.2022 r.)


Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr (6.10.2022 r.)06.10.2022 r.

WOJEWODZTWO POMORSKIE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 186

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 22:23 dnia 5.10.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: lęborski (90), pucki (86), Słupsk (83), słupski (89), wejherowski (93)

Ważność od godz. 10:00 dnia 6.10.2022 do godz. 19:00 dnia 6.10.2022

Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 pomorskie (5 powiatow) od 10:00/06.10 do

19:00/06.10.2022 prędkość do 45 km/h, porywy do 80 km/h, W. Dotyczy powiatow: lęborski, pucki, Słupsk, słupski i wejherowski.

RSO Woj. pomorskie (5 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze

Uwagi Brak.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń