Niedziela, 14 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Pociąg do edukacji (RPO WP)


Pociąg do edukacji (RPO WP)07.11.2016 r.

Do rumskich placówek oświatowych trafi pond 2 500 000 złotych!

Projekt polega na rozwijaniu u uczniów najważniejszych umiejętności. Fundusze zostaną przeznaczone m.in. na utworzenie 8 pracowni multidyscyplinarnych, zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe u uczniów, wyjazdy edukacyjne, koła zainteresowań oraz pracę z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.  Z projektu skorzysta również 226 nauczycieli poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych.

Programem zostało objętych 7 szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi, Zespół Szkół Ogólnokształcących: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kpt ŻW Karola Olgierda Borchardta i II Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Konrada Korzeniowskiego, Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi, Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi, Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły (w sumie na programie skorzysta 1200 uczniów).

Projekt pn. „ Pociąg do edukacji- podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja Ogólna.

Wartość całkowita projektu to: 2 666 758 zł

Dofinansowanie projektu z UE to: 2 533 420,10 zł

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń