Poniedziałek, 30 Listopad 2020
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
BIP Rumia

Pociąg do edukacji (RPO WP)


Pociąg do edukacji (RPO WP)f07.11.2016 r.

Do rumskich placówek oświatowych trafi pond 2 500 000 złotych!

Projekt polega na rozwijaniu u uczniów najważniejszych umiejętności. Fundusze zostaną przeznaczone m.in. na utworzenie 8 pracowni multidyscyplinarnych, zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe u uczniów, wyjazdy edukacyjne, koła zainteresowań oraz pracę z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.  Z projektu skorzysta również 226 nauczycieli poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych.

Programem zostało objętych 7 szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi, Zespół Szkół Ogólnokształcących: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kpt ŻW Karola Olgierda Borchardta i II Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Konrada Korzeniowskiego, Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi, Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi, Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły (w sumie na programie skorzysta 1200 uczniów).

Projekt pn. „ Pociąg do edukacji- podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja Ogólna.

Wartość całkowita projektu to: 2 666 758 zł

Dofinansowanie projektu z UE to: 2 533 420,10 zł

Kalendarz wydarzeń