Wtorek, 25 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Pomoc dla osób potrzebujących


Pomoc dla osób potrzebujących04.01.2018 r.

INFORMACJA O DZIAŁANIACH KIEROWANYCH DO OSÓB POTRZEBUJĄCYCH   Okres zimowy jest okresem szczególnie trudnym dla osób niepełnosprawnych, starszych i bezdomnych. Z ramienia Wojewody Pomorskiego funkcjonuje komórka interwencyjna o nazwie CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWODY, która pełni całodobowy dyżur pod numerem alarmowo-interwencyjnym 987. Pod wskazany numer zgłaszać można sytuacje kryzysowe związane z zagrożeniem życia i zdrowia mieszkańców oraz potrzebę pomocy osobom bezdomnym i ubogim. W obrębie Gminy Miejskiej Rumia zgłoszenia takie kierować można także pod numery interwencyjne Policji 997 oraz Straży Miejskiej 58-671-94-83. Wszystkie osoby potrzebujące pomocy mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Ślusarskiej 2 oraz Stoczniowców 23 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.30. Udzielamy  również informacji telefonicznej pod nr tel. 58 671-05-56. Pomoc osobom potrzebującym udzielane jest wsparcie w zaspokojeniu podstawowych potrzeb. Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.  Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie jest realizowana przez Harcerski Ośrodek Centrum Przygody Związku Harcerstwa Polskiego w Rumi, ul. Włókiennicza 14a (wymagany kontakt z pracownikiem socjalnym MOPS w Rumi). W ramach umów zawartych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rumi na rok 2018 osoby bezdomne kierowane są do następujących placówek (wymagane skierowanie):  

   1.Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne,                                                                                        Filia Wiele ul. Derdowskiego 32a, 83-441 Wiele

Placówka przyjmuje bezdomnych mężczyzn, którzy wymagają aktywizacji zawodowej                          i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

   2.Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne                                                                                                           ul. Jana z Kolna 28, 81-357 Gdynia

Placówka świadczy usługi w formie schronienia wraz z wyżywieniem, przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn, którzy wymagają aktywizacji zawodowej, wsparcia w codziennym życiu i wzmacnianiu samodzielności osób bezdomnych.

  1. Stowarzyszenie Opiekuńczo Resocjalizacyjna „Prometeusz”                                                                                                                                             ul. Zakopiańska 40, 80-139 Gdańsk

Placówka przyjmuje bezdomne kobiety z dziećmi, które wymagają zapewnienia niezbędnych warunków socjalnych oraz aktywizacji zawodowej. Placówka zapewnia ponadto prowadzenie pracy socjalnej, mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych.

  1. Noclegownia prowadzona przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne                                                                                                                                             ul. Jana z Kolna 28, 81-357 Gdynia.

Jednocześnie informujemy iż na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje ogrzewalnia dla osób bezdomnych, do której można udać się bez skierowania.

Poniżej podajemy adres:

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”

Dojazd i lokalizacja:

Z dworca PKP Gdańsk Główny linią nr 123, przystanek docelowy dolna brama. Należy przejść przez bramę, po około 100 m skręcić w prawo;

  1. Mostowa 1A, tel./faks 58 721-50-70

Czynna: 20:00-7:00

W ramach działania ogrzewalni istnieje możliwość zmiany odzieży, odwszawienia oraz wypicia ciepłej herbaty.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi oferuje również wsparcie w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz reintegracji społecznej i zawodowej.

W tym zakresie należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym zgodnie z rejonizacją w godzinach urzędowania tj. 08.00 – 11.00 w siedzibach przy ul. Ślusarskiej 2 oraz  ul. Stoczniowców 23.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ośrodka: http://mops.rumia.pl/

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń