Piątek, 19 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Pomoc dla pogorzelców – podjęte działania


Pomoc dla pogorzelców – podjęte działania05.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

Od dnia tragedii, która dotknęła tę 8-osobową rodzinę, podejmujemy wszelkie możliwe działania pomocowe. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi zapewnia poszkodowanym mieszkańcom całodzienne wyżywienie i finansuje lokal zastępczy.

W obecności kuratora i asystenta rodziny, rodzice zostali zapewnieni, że z powodu pożaru opieka nad dziećmi nie zostanie im odebrana. Nie toczy się również żadne postępowanie, którego celem byłoby odebranie rodzicom opieki nad dziećmi.

MOPS zorganizował także zbiórkę rzeczową, która została już zakończona ze względu na nadmiar przekazanych przedmiotów. Ponadto pracownicy jednostki są w stałym kontakcie z poszkodowaną rodziną, by zapewnić niezbędną pomoc, m.in. psychologa. Rodzina otrzymała też wsparcie finansowe.

W związku z brakiem odpowiedniego mieszkania komunalnego (gmina nie dysponuje obecnie żadnym mieszkaniem, które można przeznaczyć na rzecz 8-osobowej rodziny), pracownicy socjalni poszukują lokalu spełniającego oczekiwania i potrzeby rodziny. Zaproponowano już poszkodowanym oferty mieszkań prywatnych przeznaczonych na wynajem, przy czym koszt wynajmu do czasu ustabilizowania sytuacji rodziny opłaci MOPS. Standard zaproponowanych lokali jest wyższy od warunków panujących w lokalu, który uległ pożarowi.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń