Wtorek, 25 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi


Informacja o projekcie: „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi”.

 

Tytuł projektu

„Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego
w Rumi”

Cel projektu

J.w.

Całkowita wartość projektu

      15 055 519,45 zł

Dofinansowanie

      11 142 913,43 zł  

Wkład własny

       3 912 606,02 zł

Żródło dofinansowania/ Program

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Działanie: 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna

Perspektywa: 2004 - 2006

Status

Zakończony

Okres realizacji

27.10.2004-30.06.2006 (Umowa z dn. 25.02.2005 r.)

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń