Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Poprawa jakości powietrza w Rumi – KAWKA (edycja 2014)


Poprawa jakości powietrza w Rumi – KAWKA (edycja 2014)21.12.2018 r.


„Poprawa jakości powietrza w Rumi poprzez ograniczenie niskiej emisji – przyłączenie budynków mieszkalnych przy ulicach Młyńskiej 1, Kombatantów 4, 13 i 15, Zakole 2, 8 i 11 do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją”

Opis Zadania: 

Zadanie polegało na likwidacji źródeł niskiej emisji poprzez podłączenie budynków przy ul. Kombatantów 4, 13 i 15, Zakole 2, 8 i 11 oraz Młyńska 1 do miejskiej sieci ciepłowniczej i ich termomodernizację. Przedsięwzięcie objęło również instalację sieci wewnątrz budynków. Projekt przewidywał wspólną realizację z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni, które wykonało infrastrukturę techniczną obejmującą doprowadzenie sieci i wykonanie węzłów ciepłowniczych.

Zadanie zrealizowane zostało przy udziale środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

koszt kwalifikowany zadania (w PLN); 1 732 284,00

kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN); 1 559 040,00, z tego dotacja – 786 270,00, pożyczka – 772 770,00

Warunki uzyskania dofinansowania wynikają z Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Okres realizacji: 2017 – 2018

W ramach powyższego zadania:

  • zlikwidowano 85 pieców węglowych o łącznej mocy 328 kW
  • poddano termomodernizacji 7 budynków – docieplenie ścian wraz z wykonaniem elewacji, docieplenie poddaszy i stropów piwnic, wymiana stolarki okiennej
  • dokonano podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, w tym wykonano instalacje wewnętrzne w budynkach i lokalach mieszkalnych

Osiągnięty efekt ekologiczny:

  • redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 – 1,624 Mg/rok
  • redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 – 1,538 Mg/rok
  • redukcja emisji CO2 – 270,76 Mg/rok
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń