Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Poprawa jakości powietrza w Rumi – KAWKA (edycja 2015)


Poprawa jakości powietrza w Rumi – KAWKA (edycja 2015)21.12.2018 r.


„Poprawa jakości powietrza w Rumi poprzez ograniczenie niskiej emisji – przyłączenie budynku mieszkalnego przy ulicy KOMBATANTÓW 25 do miejskiej sieci ciepłowniczej”

Opis Zadania: 

Zadanie polegało na likwidacji źródła niskiej emisji poprzez podłączenie budynku przy ul. Kombatantów 25 do miejskiej sieci ciepłowniczej. Przedsięwzięcie objęło również instalację sieci wewnątrz budynku. Projekt przewidywał wspólną realizację z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni, które wykonało infrastrukturę techniczną obejmującą doprowadzenie sieci i wykonanie węzła ciepłowniczego.

Zadanie zrealizowane zostało przy udziale środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

koszt kwalifikowany zadania (w PLN); 151 520,00

kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN); 136 360,00, z tego dotacja – 68 180,00, pożyczka – 68 180,00

Warunki uzyskania dofinansowania wynikają z Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Okres realizacji: 2017 – 2018

W ramach powyższego zadania:

  • zlikwidowano 7 pieców węglowych o łącznej mocy 39,12 kW
  • dokonano podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, w tym wykonano instalacje wewnętrzne w budynku i lokalach mieszkalnych

Osiągnięty efekt ekologiczny:

  • redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 – 0,221 Mg/rok
  • redukcja emisji pyłu zawieszonego PM2,5 – 0,209 Mg/rok
  • redukcja emisji CO2 – 39,74 Mg/rok
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń