Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Pośmiertne odznaczenie dla doktora Grzegorza Szalewskiego


Pośmiertne odznaczenie dla doktora Grzegorza Szalewskiego27.08.2018 r.


Podczas nadzwyczajnej sesji, która odbędzie się we wtorek (28 sierpnia) w hali MOSiR, radni podejmą uchwałę dotyczącą pośmiertnego wręczenia medalu „Za zasługi dla miasta Rumi” doktorowi Grzegorzowi Szalewskiemu. O uhonorowanie wnioskował burmistrz Michał Pasieczny. Obrady rozpoczną się w najbliższy wtorek o godzinie 13:00 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. Tego dnia mija pierwsza rocznica śmierci dr. Grzegorza Szalewskiego. Przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki zaprasza mieszkańców do uczestnictwa w nadzwyczajnej sesji. Wśród gości pojawią się najbliżsi świętej pamięci doktora i społecznika, o którego odznaczenie wnioskował burmistrz Michał Pasieczny. [caption id="attachment_22086" align="alignleft" width="280"] śp. doktor Grzegorz Szalewski – źródło: http://www.przychodnia-rumia.pl/[/caption] Biografia zmarłego: Grzegorz Szalewski urodził się w 1956 roku w Kościerzynie, a w wieku 14 lat wraz z rodziną przeprowadził się do Rumi. Swoją edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi. Następnie, w latach 1971-75, uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Rumi przy ulicy Starowiejskiej – obecnego I LO. W 1975 roku, z najlepszym wynikiem w kraju z egzaminów wstępnych, został przyjęty do Akademii Medycznej w Gdańsku, którą ukończył w 1981 roku, uzyskując dyplom lekarza. Swoją karierę zawodową Grzegorz Szalewski rozpoczął w Akademii Medycznej w Gdańsku oraz w wejherowskim szpitalu. W roku 1983 zatrudniony został w Przychodni Rejonowej nr 1 w Rumi, gdzie uzyskał specjalizację z zakresu pediatrii. Był pierwszym lekarzem w Rumi, który zainicjował i rozpoczął prywatną praktykę lekarską. Od roku 1990 piastował stanowisko kierownika Miejskiej Przychodni Rejonowej w Rumi oraz kierownika Pogotowia Ratunkowego w Rumi. W roku 1999 uzyskał tytuł specjalisty drugiego stopnia w zakresie medycyny rodzinnej. Rok 1998 to czas zmian ustrojowych w Polsce – reformy administracji, w wyniku której utworzone zostały powiaty. Grzegorz Szalewski wybrany został radnym powiatowym, a następnie 12 listopada tego roku objął funkcję starosty powiatu wejherowskiego pierwszej kadencji. W latach 2010-2012 sprawował mandat radnego powiatu wejherowskiego. Okres sprawowania tej funkcji przez Grzegorza Szalewskiego to przede wszystkim tworzenie od podstaw struktur samorządu powiatowego. Jako rumianin w znaczący sposób przyczynił się do rozwoju miasta i pozyskiwania środków na zadania inwestycyjne. Był zaangażowany w różnego rodzaju przedsięwzięcia na rzecz poprawy życia mieszkańców. Niejednokrotnie podejmował trudne decyzje, które dawały szansę „lepszego jutra”. Grzegorz Szalewski był pierwszym starostą w Polsce, który profesjonalnie sprywatyzował usługi medyczne ratownictwa ambulatoryjnego. To z jego inicjatywy i pod jego nadzorem przeprowadzony został generalny remont Przychodni Rejonowej nr 1 w Rumi. Przeprowadził on również restrukturyzację służby zdrowia w ramach programu pilotażowego, we współpracy z ówczesną minister zdrowia Franciszką Cegielską. Także z jego inicjatywy, przy wielkim zaangażowaniu i nieprzeciętnej przedsiębiorczości, utworzony został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1. Wspomnieć należy też o ogromie pracy związanej z przystosowaniem przestarzałego budynku Liceum Medycznego, przejętego przez starostwo powiatowe na siedzibę jednostki. Jako wieloletni członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego był pomysłodawcą i inicjatorem Światowego Zjazdu Kaszubów. Był także fundatorem stypendiów i nagród dla najlepszych kaszubskich maturzystów. Zasłynął jako promotor  i mecenas kultury kaszubskiej, wspierał akcje charytatywne, był darczyńcą i sponsorem wielu spotkań kulturalnych, pielgrzymek, festynów parafialnych oraz imprez odbywających się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. W 2002 roku Grzegorz Szalewski był głównym koordynatorem budowy siedziby rumskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – „Świętopełk”. Grzegorz Szalewski, jako starosta i szef organu założycielskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich w Rumi, w znaczący sposób przyczynił się do remontu i rozbudowy tej placówki, służącej nie tylko młodzieży z Rumi, ale i okolicznych miejscowości. Biorąc pod uwagę wieloletni i ciągły charakter społecznej działalności śp. Grzegorza Szalewskiego, a także jego postawę i zaangażowanie na rzecz rozwoju Rumi, wniosek burmistrza Michała Pasiecznego o przyznanie medalu „Za zasługi dla miasta Rumi” jest w pełni uzasadniony.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń