Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Postępowanie PPP –


Postępowanie PPP – 26.06.2018 r.

Memorandum informacyjne dotyczące postępowania o PPP - przedsięwzięcie pn. „Zaprojektowanie, budowa i eksploatacja nowego ratusza w Rumi w ramach centrum miasta”. Ingenis Sp. z o.o., działając na zlecenie gminy Rumia, prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące możliwości realizacji przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie, budowa i eksploatacja nowego ratusza w Rumi w ramach centrum miasta”. Z uwagi na fakt, iż gmina zainteresowana jest wypracowaniem optymalnej struktury realizacji w/w przedsięwzięcia, która odpowiadać będzie także potencjalnym partnerom prywatnym, przekazujemy Państwu niniejsze memorandum oraz ankietę, by poznać Państwa stanowiska. Ponadto informujemy, iż przedsięwzięcie, co do zakresu rzeczowego i założeń finansowych, nie jest ostateczne i może ulec zmianie w wyniku Państwa uwag, wskazówek oraz dalszych prac analitycznych i negocjacji przeprowadzanych w trybie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami: Memorandum informacyjne – pobierz; Kwestionariusz (partner prywatny) – pobierz; Kwestionariusz (instytucje finansowe) – pobierz. Prosimy o uzupełnienie właściwego kwestionariusza i odesłanie dokumentu na adres l.strugala@ingenis.pl do 16 lipca 2018 r. Państwa odpowiedzi nie będą traktowane, jako ostateczne stanowisko firmy, ale jako informacje handlowe z zastrzeżeniem ich poufności i zostaną wykorzystane wyłącznie na cele niniejszych konsultacji rynkowych. Właściwy wybór partnera prywatnego nastąpi w kolejnym etapie wdrażania przedsięwzięcia, zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym z 19 grudnia 2008 r. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod nr +48  501 597 816 lub adresem e-mail: l.strugala@ingenis.pl Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na tej stronie: http://bip.rumia.pl/Article/id,1194.html

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń