Środa, 19 Luty 2020

Potrzebna teleopieka? Wypełnij formularz


07.02.2020 r.

Pracownicy urzędu miasta chcą sprawdzić realne zapotrzebowanie na teleopiekę, czyli bezpłatną usługę umożliwiającą mieszkańcom całodobowe wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia. Osoby zainteresowane takim wsparciem proszone są o wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego.

Teleopieka jest bezpłatną usługą dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy, w sytuacji na przykład zasłabnięcia czy upadku, za pomocą „czerwonego przycisku alarmowego”, którego wciśnięcie uruchamia alarm odbierany w Centrum Operacyjno-Alarmowym.

Usługa ma służyć przede wszystkim osobom w wieku 60+, niepełnosprawnym bądź czasowo lub trwale niesamodzielnym, które pozostają na długie godziny same w domu i obawiają się, że w tym czasie mogą zostać pozbawione pomocy czy też opieki, nawet w nagłej potrzebie. Teleopieka zapewnia takim mieszkańcom wysoki poziom bezpieczeństwa i w znaczny sposób odciąża ich rodziny.

Urząd Miasta Rumi zamierza przystąpić do konkursu, którego efektem byłoby pozyskanie środków finansowych na wprowadzenie usługi na terenie gminy. W przypadku otrzymania przez samorząd dofinansowania na wprowadzenie teleopieki, wszystkie osoby, które zgłosiły zainteresowanie, zostaną poinformowane o możliwości przystąpienia do projektu.

Mieszkańcy zainteresowani korzystaniem z teleopieki proszeni są o złożenie wypełnionego formularza w siedzibie Urzędu Miasta w Rumi, w pokoju 010 (tel. 58 679 65 39 lub 58 679 65 41), w terminie do 7 lutego. Rekrutacja służy rozpoznaniu potrzeb w zakresie teleopieki na terenie Rumi.

Kalendarz wydarzeń