Czwartek, 24 Wrzesień 2020
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
BIP Rumia

Potrzebna teleopieka? Wypełnij formularz


Potrzebna teleopieka? Wypełnij formularzf07.02.2020 r.

Pracownicy urzędu miasta chcą sprawdzić realne zapotrzebowanie na teleopiekę, czyli bezpłatną usługę umożliwiającą mieszkańcom całodobowe wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia. Osoby zainteresowane takim wsparciem proszone są o wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego.

Teleopieka jest bezpłatną usługą dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy, w sytuacji na przykład zasłabnięcia czy upadku, za pomocą „czerwonego przycisku alarmowego”, którego wciśnięcie uruchamia alarm odbierany w Centrum Operacyjno-Alarmowym.

Usługa ma służyć przede wszystkim osobom w wieku 60+, niepełnosprawnym bądź czasowo lub trwale niesamodzielnym, które pozostają na długie godziny same w domu i obawiają się, że w tym czasie mogą zostać pozbawione pomocy czy też opieki, nawet w nagłej potrzebie. Teleopieka zapewnia takim mieszkańcom wysoki poziom bezpieczeństwa i w znaczny sposób odciąża ich rodziny.

Urząd Miasta Rumi zamierza przystąpić do konkursu, którego efektem byłoby pozyskanie środków finansowych na wprowadzenie usługi na terenie gminy. W przypadku otrzymania przez samorząd dofinansowania na wprowadzenie teleopieki, wszystkie osoby, które zgłosiły zainteresowanie, zostaną poinformowane o możliwości przystąpienia do projektu.

Mieszkańcy zainteresowani korzystaniem z teleopieki proszeni są o złożenie wypełnionego formularza w siedzibie Urzędu Miasta w Rumi, w pokoju 010 (tel. 58 679 65 39 lub 58 679 65 41), w terminie do 7 lutego. Rekrutacja służy rozpoznaniu potrzeb w zakresie teleopieki na terenie Rumi.

Kalendarz wydarzeń