Środa, 29 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Pozbądź się azbestu!


Pozbądź się azbestu!23.06.2021 r.

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowań na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Ze wsparcia finansowego mogą skorzystać właściciele, zarządcy lub użytkownicy nieruchomości – osoby fizyczne, osoby prawne i przedsiębiorcy – na których terenie zlokalizowane są takie wyroby.

  • W przypadku osób fizycznych i prawnych wysokość dotacji wynosi 50% kosztów związanych z usuwaniem odpadów azbestowych, nie więcej jednak niż 1200 zł na jeden budynek.
  • W przypadku spółdzielni mieszkaniowych wysokość dotacji wynosi 50% kosztów związanych z usuwaniem odpadów azbestowych, nie więcej jednak niż 2000 zł na jeden budynek.
  • W przypadku wspólnot mieszkaniowych wysokość dotacji wynosi 50% kosztów związanych z usuwaniem odpadów azbestowych, nie więcej jednak niż 5000 zł na jeden budynek.

Uwaga! Wniosek musi być złożony przed wykonaniem przedsięwzięcia, co umożliwi pracownikowi urzędu jego weryfikację – w tym ilości wyrobów do usunięcia. Wypłata dotacji następuje po ukończeniu prac.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 58 679 65 03, 58 679 65 60 lub 58 679 65 31.

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń