Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Program „Powstrzymajmy bezdomność zwierząt – sterylizacje i kastracje psów oraz kotów” (edycja 2023)Informujemy, że 6 lutego 2023 roku rozpoczynamy nabór wniosków w ramach kolejnej, siódmej już edycji programu sterylizacji i kastracji psów i kotów należących do mieszkańców Rumi pn. „Powstrzymajmy bezdomność zwierząt- sterylizacje i kastracje psów oraz kotów”, który będzie finansowany z budżetu miasta.

Celem akcji jest popularyzacja tej najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia nadpopulacji zwierząt domowych (szczególnie psów i kotów), co ma bezpośrednie przełożenie na ilość zwierząt niechcianych, trafiających do schronisk.

Akcja prowadzona będzie przez Urząd Miasta Rumi do 30 listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.

Z usługi można skorzystać w jednym z dwóch gabinetów weterynaryjnych zlokalizowanych na terenie Rumi:

  1. Gabinet weterynaryjny pod św. Hubertem – lek. wet. Barbara Zelewska-Pankanin, ul. Krakowska 30, Rumia, tel. 58 671 23 66,
  2. Przychodnia weterynaryjna „Pod Brzozą” – lek. wet. Jerzy Podgórski i lek. wet. Andrzej Szczypior, ul. Bydgoska 8, Rumia, tel. 58 671 87 89,

Koszt zabiegu ponosi Gmina Miejska Rumia.

Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6. miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego.

Gmina finansuje:

  • wizytę kwalifikującą, w tym badanie kliniczne przed zabiegiem, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt (w tym 1-krotne badanie krwi wykonywane w przypadku zwierząt powyżej 7. roku życia oraz gdy lekarz weterynarii stwierdzi konieczność wykonania takiego badania ze względu na stan zdrowia zwierzęcia celem wykluczenia negatywnych skutków narkozy),
  • wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej,
  • wszczepienie transpondera („czipa”) zwierzęciu wcześniej nieoznakowanemu,
  • zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,
  • wizytę kontrolną w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Gmina nie finansuje zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu sterylizacji/kastracji (np. odrobaczenie, szczepienie, odpchlenie), opieki stacjonarnej po wykonanym zabiegu, ani dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań wynikających np. z samookaleczenia się zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzanie szwów), bądź wystąpienia uczulenia na szwy.

Gmina nie finansuje zapewnienia przez gabinet weterynaryjny kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza dla zwierzęcia.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z zabiegu finansowanego przez miasto?

  1. Wypełnić FORMULARZ - Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji* psa/kota* na koszt miasta w 2023 roku, w ramach Programu „Powstrzymajmy bezdomność zwierząt- sterylizacje i kastracje psów oraz kotów”,
  2. Udać się z wypełnionym formularzem do Wydziału Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, pok. 108 lub 109, celem wstępnej weryfikacji wniosku. Miejsce zamieszkania właściciela zwierzęcia ustala się na podstawie przedstawionego dowodu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Rumi i weryfikowane jest w ewidencjach prowadzonych przez tutejszy urząd. W przypadku, gdy zabieg będzie dotyczyć psa, należy okazać dokument potwierdzający aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.
  3. Z pozytywnie zweryfikowanym w Urzędzie Miasta Rumi formularzem należy udać się do jednego z biorących udział w Programie gabinetów weterynaryjnych, gdzie po wizycie kwalifikacyjnej zostanie ustalony termin zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia.

Warunkiem udziału w Programie jest ujęcie wszystkich zwierząt podlegających zabiegowi sterylizacji bądź kastracji w miejskim systemie identyfikacji zwierząt. W związku
z powyższym, psy i koty, które do tej pory nie zostały oznaczone elektronicznym „czipem”, w dniu przeprowadzanego zabiegu sterylizacji/kastracji będą dodatkowo oznakowane. Zabieg polega na wstrzyknięciu za pomocą specjalnej strzykawki mikroskopijnego procesora (transpondera) pod skórę psa lub kota i jest całkowicie bezpieczny dla zwierzęcia.

WAŻNE!

– Podczas zabiegu suki i kotki nie mogą być w trakcie cieczki/rui.
– Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć co najmniej 2 tygodnie.
– Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.
– Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.
– Dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się, aby koty dostarczane na zabieg i po zabiegu przewożone były w transporterach.

UWAGA!

Ze względu na ograniczone środki przeznaczone na realizację Programu, przedstawienie wypełnionego wniosku pracownikom Urzędu nie gwarantuje udziału w Programie.

Po otrzymaniu pozytywnej, wstępnej weryfikacji wniosku, mieszkaniec winien niezwłocznie udać się do wybranego gabinetu weterynaryjnego realizującego Program, w celu umówienia terminu zabiegu.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń