Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Przebudowa przejścia dla pieszych przy ulicy Batorego w Rumi przy Integracyjnej Szkole Podstawowej Nr 7


Tytuł projektu: „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ulicy Batorego w Rumi przy Integracyjnej Szkole Podstawowej Nr 7”

Nr umowy o dofinansowanie: 15/G/RFRD/BRD/I/2021

Wartość ogółem: 126 690,00 zł

Koszty kwalifikowane: 126 690,00 zł

Dofinansowanie: 100 800,00 zł

Zakończono: 03.2022 r.

W ramach przedmiotowej inwestycji pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ulicy Batorego w Rumi przy Integracyjnej Szkole Podstawowej Nr 7” zrealizowano zadanie związane z przebudową fragmentu ulicy Batorego i Źródlanej wraz z przejściem dla pieszych, usytuowanym w bezpośrednim sąsiedztwie pomiędzy Integracyjną Szkołą Podstawową Nr 7 z pięcioma oddziałami przedszkolnymi, a ogólnodostępnym placem zabaw z którego korzystają uczniowie klas I-III oraz oddziały przedszkolne. Inwestycja znacząco przyczyniła się do podniesienia bezpieczeństwa przede wszystkim w ruchu pieszym. Wybudowane zostało doświetlenie przejścia dla pieszych oraz zamontowano żółte lampy pulsacyjne. Zadania związane z realizacją przedsięwzięcia: przebudowa przejścia dla pieszych poprzez usunięcie starego dojścia do przejścia wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, wykonanie wyniesionej tarczy skrzyżowania, wykonanie nowego dojścia do przejścia (regulacja wysokościowa), wykonanie oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego, ustawienie barier ochronnych dla pieszych, regulacja wysokościowa istniejącej infrastruktury, system fakturowych oznaczeń nawierzchni przy przejściu dla pieszych tzw. płytki integracyjne. Zadania zrealizowano w oparciu o wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Część 3 (WR-D-41-3) oraz Część 4 (WR-D-41-4).

Projekt zrealizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń