Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Przypomnienie o obowiązku uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2016 rok


Przypomnienie o obowiązku uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2016 rok03.03.2016 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RUMI

 

Burmistrz Miasta Rumi przypomina o obowiązku uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2016 rok, w terminie do dnia 31 marca 2016r. na konto Urzędu Miasta Rumi:

[quote]Bank Rumia Spółdzielczy 39 8351 0003 0000 2394 2000 0110 [/quote]

lub w Filii Banku Rumia Spółdzielczy w Urzędzie Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7.

Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, Burmistrz Miasta Rumi udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Do wniosku należy dołączyć dokumenty o wysokości dochodów brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego za 2015 rok. Nadmienia się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2015r. wyniosło 3.899,78zł, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016r. (Monitor Polski 2016r. poz. 145).

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń