Niedziela, 27 Wrzesień 2020
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
BIP Rumia

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty – punkt konsultacyjny osób uwikłanych w przemoc


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty – punkt konsultacyjny osób uwikłanych w przemocf24.08.2020 r.

W dniu 17 sierpnia 2020 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Punkt Konsultacyjny osób uwikłanych w przemoc” złożona przez Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” z siedzibą w Wejherowie, przy ul. Kościuszki 2. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do dnia 31 sierpnia 2020 r. (liczy się data wpływu do urzędu):
1.    Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7
2.    Elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl lub profilaktyka@um.rumia.pl

Kalendarz wydarzeń