Środa, 08 Lipiec 2020

Rekrutacja do projektu „Pociąg do edukacji”


01.09.2017 r.


Rozpoczynamy rekrutację dzieci do projektu „Pociąg do edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli”.

Od września rusza nabór uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i II LO na zajęcia dodatkowe dofinansowane w ramach projektu „Pociąg do edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.03.02.01-22-0090/15-00).

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:

 

Informacja dla rodziców

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

zał. 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie UCZEŃ

zał. 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie NAUCZYCIEL

zał. 3 Oświadczenia uczestnika Projektu RPO WP

zał. 4 Oświadczenia uczestnika Projektu CST

zał. 5 Opinia Wychowawcy klasy UCZEŃ

zał. 6 Opinia Dyrektora Szkoły NAUCZYCIEL

zał. 7 Kwestionaruiusz danych osobowych (1)

Kalendarz wydarzeń