Piątek, 19 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rekrutacja do projektu „Pociąg do edukacji”


Rekrutacja do projektu „Pociąg do edukacji”01.09.2017 r.


Rozpoczynamy rekrutację dzieci do projektu „Pociąg do edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli”.

Od września rusza nabór uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i II LO na zajęcia dodatkowe dofinansowane w ramach projektu „Pociąg do edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.03.02.01-22-0090/15-00).

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:

 

Informacja dla rodziców

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

zał. 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie UCZEŃ

zał. 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie NAUCZYCIEL

zał. 3 Oświadczenia uczestnika Projektu RPO WP

zał. 4 Oświadczenia uczestnika Projektu CST

zał. 5 Opinia Wychowawcy klasy UCZEŃ

zał. 6 Opinia Dyrektora Szkoły NAUCZYCIEL

zał. 7 Kwestionaruiusz danych osobowych (1)

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń