Piątek, 19 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rewitalizacja (osiedle na Zagórzu)


Rewitalizacja (osiedle na Zagórzu)07.11.2016 r.

W ramach rewitalizacji na obszarze Zagórze planuje się do realizacji:

Zadanie 1-  Renowację oraz remont części wspólnych budynków mieszkalnych w celu poprawy warunków życia mieszkańców.

Przedsięwzięcie obejmuje remont części wspólnych wraz z otoczeniem 5-10 budynków wspólnot mieszkaniowych. W ramach remontu części wspólnych planuje się remont m.in. dachów, elewacji, piwnic, klatek schodowych, fundamentów ponadto  przebudowę strychów na suszarnie.

 

Zadanie 2 – Adaptację nieruchomości na Klub Integracji Społecznej.

 

Planuje się adaptację budynku w celu powstania Klubu Integracji Społecznej, w którym mieścić się będą między innymi; Klub Zagórzak, Klub Malucha. Realizowane będą zadania  na rzecz osób wykluczonych oraz mające na celu aktywizację osób bezrobotnych. Zatrudnieni zostaną asystenci rodzin, pedagog, psycholog.

 

Zadanie 3 Kompleksowego zagospodarowanie przestrzeni publicznych i oraz rozbudowa infrastruktury komunalnej.

W ramach zadania, planuje się odnowę i uporządkowanie istniejących terenów zielonych na osiedlu Zagórze tj. trawniki, drzewa, krzewy oraz budowa małej architektury między innymi takiej jak: miejsca służące integracji społecznej mieszkańców Ponadto przewidziana jest rozbudowa i budowa nowej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w celu zwiększenia dostępności oraz propagowanie kultury fizycznej wśród każdego z mieszkańców osiedla, między innymi poprzez stworzenie 2 boisk, siłowni zewnętrznych. Planuje się przebudowę podstawowej infrastruktury komunalnej obejmującej m.in. ciągi komunikacyjne.  Planuje się stworzenie ok 150 rozproszonych nowych miejsc parkingowych głównie dla mieszkańców osiedla w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

 

Zadanie 4 –  Budowy nowej, publicznej infrastruktury na Wzgórzu Markowca

Przewiduje się stworzenie parku, na terenie Wzgórza Markowca.  Powstanie wspólna, historyczna przestrzeń miejska wraz z miejscem do wspólnego spędzania czasu. Mieszkańcy Zagórza będą mieli możliwość korzystania z bezpiecznej infrastruktury przez cały rok.

Na obszarze Wzgórza Markowca w ramach zagospodarowania terenu powstaną między innymi; schody terenowe, platforma spoczynkowa, ścieżka historyczna/edukacyjna ok. 1000 m na bazie obecnej infrastruktury militarnej o charakterze historycznym, elementy małej architektury, amfiteatr-scena letnia dla mieszkańców, na ok. 200 miejsc, ścianka wspinaczkowa z wieżą,  ścieżka do uprawiania kolarstwa górskiego.

 

Planowany termin realizacji 2018- 2020

Wartość dofinansowania ok. 9,8 mln zł

Projekt pn. Rewitalizacja Zagórza w Rumi współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0013-/17-00).

 


Ściągnij galerię
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń