Niedziela, 14 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rewitalizacja (RPO WP)


Rewitalizacja (RPO WP)07.11.2016 r.

Rewitalizacja Zagórza w Rumi będzie realizowana w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, OP 6, Poddziałanie  6.1.1. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa – Mechanizm ZIT

W ramach działań społecznych dotyczących rewitalizacji  przewiduje się między innymi powstanie  Klubu Integracji Społecznej Zagórzak, w ramach którego odbywać będą się:

  1. Warsztaty – szkolenia kompetencji społecznych.
  2. Poradnictwo psychologiczne i prawne
  3. Praca socjalna
  4. Opieka nad osobami zależnymi
  5. Warsztaty – szkolenia  aktywizacji zawodowej
  6. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
  7. Kursy zawodowe, warsztaty, szkolenia przedstażowe
  8. Warsztaty – szkolenia przed stażowe
  9. Warsztaty – szkolenia z zakresu ekonomii społecznej

Ponadto w ramach Podziałania 6.2.1. Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT powstanie Centrum Usług Społecznych ZAGÓRZE. W ramach niego realizowane będą między innymi:

  1. „Zagórski Klub Rodziny”:

Warsztaty i szkolenia dla rodziców.

Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne w tym poradnictwo w zakresie prawa rodzinnego

Terapia i mediacje dla rodzin

Rodzinna grupa wsparcia.

Szkolenia i warsztaty z zakresu usług opiekuńczych połączone z wymianą doświadczeń –

 

Planowany czas trwania projektu od 2018 do 2022 roku.

Wartość dofinansowania ok. 2,8 mln zł.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń