Wtorek, 03 października 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia


Informacje o projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”:

Tytuł projektu

Rozwój usług wsparcia rodziny
 w Gminie Miejskiej Rumia”

 

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Rumi, w której opieką zostanie objętych 43 dzieci z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz poprzez utworzenie w Rumi 4 miejsc usług w ramach Centrum Wsparcia Rodziny (dwoje asystentów rodziny oraz dwoje animatorów lokalnych), z których to usług skorzysta 200 osób.

 

Całkowita wartość projektu

                    

2 827 690,00 zł

 

Dofinansowanie

                            

2 403 536,50 zł

 

Wkład własny

                               

424 153,50 zł

 

Źródło dofinansowania/ Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-2020) Działanie 6.2 Usługi doradcze

Status

W trakcie realizacji

Okres realizacji

01.11.2020-30.06.2023

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń