Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rumia oczami dzieci – ruszył konkurs literacki i plastyczny


Rumia oczami dzieci – ruszył konkurs literacki i plastyczny01.04.2020 r.


Trwa trzecia edycja projektu „Rumia oczami dzieci”. Do końca kwietnia można przysyłać prace na konkurs literacki i plastyczny. Najlepsze z nich zostaną wykorzystane do przygotowania zbioru bajek oraz miejskich kalendarzy, a ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.

Wzorem poprzednich edycji projektu przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny pod tytułem „Rumia moje miasto” oraz konkurs literacki polegający na stworzeniu bajki, baśni lub opowiadania dla dzieci, którego fabuła nawiązuje do Rumi.

Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla dwóch grup wiekowych: przedszkolaków oraz uczniów klas I-III. Z kolei autorami prac literackich mogą być uczniowie klas IV-VI. W obu konkursach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci, które uczęszczają do placówek oświatowych na terenie Rumi.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego prace konkursowe należy przysyłać na adres mailowy: promocja@um.rumia.pl. W mailu należy podać:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • wiek dziecka,
  • placówkę, do której uczęszcza
  • numer kontaktowy do rodzica lub opiekuna
  • dodać adnotację „Akceptuję regulamin projektu”

Prace literackie należy przesyłać w pliku tekstowym, najlepiej w formacie .doc. Objętość wydruku nie może przekroczyć dwóch stron A4 maszynopisu (czcionka Times New Roman 12; marginesy normalne; interlinia 1,5). Tekst musi być pracą własną, nie może zawierać ani opracowań innych utworów, ani cytatów. Regulamin konkursu literackiego + załączniki.

Prace plastyczne należy przesyłać w postaci zdjęcia lub skanu. Muszą być one rozmiaru A3, wykonane jedną z technik: farba, kredka, wydzieranka, ołówek. Temat pracy to „Rumia moje miasto”. Regulamin konkursu plastycznego + załączniki.

W przypadku obu konkursów oryginały prac i oświadczenia należy dostarczyć w późniejszym terminie.


Projekt edukacyjny „Rumia oczami dzieci” po raz pierwszy wystartował w marcu 2018 roku z inicjatywy burmistrza Michała Pasiecznego. Celem inicjatywy od początku było budowanie poczucia lokalnej tożsamości, propagowanie wiedzy o mieście i samorządzie gminnym oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie społeczne miasta. W projekcie mogą uczestniczyć zarówno placówki publiczne, jak i prywatne.

Więcej informacji na temat projektu udzielają pracownicy Referatu Promocji, Estetyzacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Rumi, pod numerami telefonów: 58 679 65 01 lub 58 679 66 01 bądź pod adresem mailowym: promocja@rumia.eu.

Pełny regulamin projektu „Rumia oczami dzieci”

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń