Wtorek, 18 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rumia otrzyma ok. 13 000 000 złotych na Węzły Integracyjne!


Rumia otrzyma ok. 13 000 000 złotych na Węzły Integracyjne!29.05.2017 r.


W poniedziałek (29 maja) w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim Burmistrz Miasta Rumi Michał Pasieczny podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi”.

Inwestycja Gminy Miejskiej Rumia (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – dofinansowana ze środków unijnych) zakłada budowę dwóch parkingów z obu stron linii kolejowej, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych i parkingu dla rowerów, chodników i budowę tunelu doprowadzającego zbiorową komunikację do dworca PKP i tworzącego funkcjonalny oraz spójny system w Rumi.

Planowana wartość projektu kształtuje się na poziomie 35 930 840,00 zł. Planowana wartość dofinansowania jakie otrzymała Rumia wynosi 12.960.000,00 zł.

Dodatkowo, obecnie trwa modernizacja peronu SKM Rumia Janowo realizowana przez PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. Inwestycja zakłada budowę nowego, zadaszonego peronu stacji SKM Rumia Janowo wraz z infrastrukturą, trzech wind, zadaszenia peronu, schodów i kładki oraz remont istniejącej kładki dla pieszych.

 

 

Projekt pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Mobilność, Działanie 9.1 Transport miejski, Poddziałanie 9.1.1 Transport miejski – mechanizm ZIT.

 

 

 


Ściągnij galerię
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń