Piątek, 12 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rumia w budowie – ponad 57 milionów na wydatki inwestycyjne


Rumia w budowie – ponad 57 milionów na wydatki inwestycyjne17.12.2019 r.


Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej Rumi przyjęto projekt budżetu miasta na 2020 rok. Zgodnie z planem urząd chce przeznaczyć na wydatki inwestycyjne aż 57,7 mln zł. Największym przedsięwzięciem będzie budowa węzła integracyjnego z tunelem w Janowie.

Prognozowane dochody (236 886 194 zł) i przychody (38 080 000 zł) mają w przyszłym roku wynieść łącznie 274 966 194 zł, natomiast wszystkie wydatki szacowane są na 269 315 134 zł – z czego 57,7 mln zł stanowić będą wydatki inwestycyjne.

Tylko na drogi władze miasta chcą zagospodarować ponad 40,7 mln zł. W ramach tych środków przewidziana jest m.in. budowa węzła integracyjnego z tunelem oraz ulic Marii Konopnickiej i Katowickiej, odcinków ulic Sędzickiego i Grottgera, przebudowa ulic Pomorskiej oraz Żwirki i Wigury, modernizacja licznych chodników, a także stworzenie układu drogowego na Wzgórzu Markowca.

Mamy bardzo ambitny budżet inwestycyjny. Największym wydatkiem będzie rozpoczęcie budowy węzła integracyjnego wraz z tunelem na przedłużeniu ulicy Gdańskiej. Oprócz tego wprowadzamy także projekty wieloletnie, takie jak rewitalizacja najstarszego osiedla na Zagórzu – wymienia Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

Ponad 9,8 mln zł zabezpieczono na budowę mieszkań komunalnych, wykup gruntów pod budowę dróg oraz rewitalizację Zagórza. Z kolei niemal 3,8 mln zł to planowany wydatek na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Wzgórzu Markowca. Niespełna 2 mln zł będzie kosztować budowa kanalizacji deszczowych na terenie miasta. Reszta pieniędzy, które zabezpieczono na wydatki inwestycyjne, zostanie spożytkowana m.in. na budowę oświetlenia ulicznego czy odwodnienie terenów zlewni Zagórskiej Strugi.

W przyszłym roku Rumia będzie w budowie, z czego się bardzo cieszymy, ale też trochę się boimy, ponieważ jest to ogromne wyzwanie. Także już teraz przepraszamy i uczulamy mieszkańców, ponieważ będzie więcej korków – podkreśla burmistrz. – Jest to związane nie tylko z przebudową drogi krajowej w ramach węzła integracyjnego, ale też ulicy Pomorskiej, która jest drugim głównym ciągiem komunikacyjnym z Redy do Gdyni. Zdobyliśmy również dofinansowanie na remont innej arterii – ul. Żwirki i Wigury. Zachęcamy więc mieszkańców, by w przyszłym roku starali się więcej korzystać z komunikacji miejskiej, zwłaszcza kolei, ponieważ w pewnych okresach z pewnością wystąpią utrudnienia – dodaje.

Pozostałe środki finansowe, które zostały ujęte w ogólnej prognozie wydatków na 2020 rok, to tzw. wydatki bieżące (211 615 134 zł). Środki te zostaną spożytkowane m.in. na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, bieżące remonty dróg i chodników, utrzymanie czystości w mieście, administrację, wsparcie organizacji pozarządowych, obsługę miejskiego monitoringu czy wynagrodzenia dla nauczycieli i wychowawców.

Ministerstwo Finansów dając prognozę miejskich dochodów z PIT-u, potwierdziło nasze obawy. Będziemy mieli mniej pieniędzy w gminnym budżecie, dlatego, podobnie jak wiele innych miast, byliśmy zmuszeni ograniczyć wydatki na różnego rodzaju imprezy miejskie oraz działania promocyjne i społeczne. Niestety nie jesteśmy w stanie zbilansować tego w inny sposób – podsumowuje burmistrz Michał Pasieczny.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń