Wtorek, 25 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rumia z tytułem „Asa Samorządu” za dokonanie „zielonej transformacji”


Rumia z tytułem „Asa Samorządu” za dokonanie „zielonej transformacji”22.03.2024 r.

Przedstawiciele Rumi podczas wręczenia nagród wraz z organizatorami – fot. Karol Makurat | „Zawsze Pomorze”

Rumia znalazła się w gronie szesnastu laureatów konkursu „Asy Samorządu 2023”, organizowanego przez niezależny tygodnik i portal internetowy „Zawsze Pomorze”. Nasze miasto zostało docenione za dokonanie „zielonej transformacji” przy ulicy Katowickiej, gdzie w miejscu budzącego strach pustostanu powstał ekologiczny ogródek.

Do udziału w bezpłatnym konkursie, objętym patronatem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, zgłosiło się 30 spośród 140 pomorskich samorządów. Kapituła zdecydowała się nagrodzić 16 najprężniej działających wsi, miast i powiatów. Zwycięzcy zostali ogłoszeni 21 marca podczas uroczystej gali odbywającej się w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Nagrodę dla Rumi odebrali wspólnie wiceburmistrz Piotr Wittbrodt oraz naczelnik Wydziału Promocji i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Rumi Anna Borys.

Laureaci konkursu wraz z organizatorami – fot. Karol Makurat | „Zawsze Pomorze”

Nasza redakcja rzetelnie i starannie wypełnia funkcję kontrolną wobec samorządów, ale też poprzez takie konkursy z udziałem kapituły wybiera projekty ważne dla społeczności lokalnych, które podnoszą poziom usług komunalnych, poprawiają komfort życia mieszkańców gmin i mogą być inspiracją dla innych – mówił podczas gali Mariusz Szmidka, redaktor naczelny „Zawsze Pomorze”. – Tegoroczna, trzecia już, edycja konkursu była szczególna, bo odbywała się na koniec najdłuższej w historii, 5,5-letniej, kadencji samorządu. Kadencji trudnej, w której poprzedni rząd ograniczał kompetencje i finanse samorządów. Uważam, że liderzy pomorskich samorządów zawsze powinni reprezentować interesy mieszkańców, a nie interesy partii. Dlatego w ramach naszego prestiżowego konkursu „Asy Samorządu 2023” specjalna kapituła wybrała najciekawsze i najlepsze projekty, które poprawiają jakość życia mieszkańców, a także rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Stworzony w Rumi ogródek edukacyjny zwyciężył w kategorii Zielona transformacja. Pomysłodawcy konkursu nagrodzili w ten sposób zrealizowane w 2023 roku inwestycje i akcje ekologiczne, które miały wpływ na tworzenie przyjaznej środowisku gminy poprzez poprawę jakości powietrza, czystości wody i gleb oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

To dobry konkurs i pokazuje najlepsze osiągnięcia naszych samorządów – uznał wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski. – Kategoria Zielona transformacja to dla niektórych tylko moda, dla innych absolutna potrzeba. Tutaj mamy balans pomiędzy tym, co powinno być, a jest potrzebne, pomiędzy efektywnością energetyczną i ekonomiczną a tym, co jest, niestety, tylko modą. To bardzo trudne do uchwycenia – dodał.

Przez lata na prywatnej działce zlokalizowanej przy ulicy Katowickiej stał niszczejący pustostan, który przyciągał osoby bezdomne i uzależnione od alkoholu czy narkotyków. Po wielomiesięcznych staraniach przedstawicielom urzędu miasta udało się pozyskać tę nieruchomość. Wówczas stało się jasne, że w tym miejscu powstanie zielony obiekt zachęcający do rekreacji i nauki w zakresie ekologii.

Wyburzenia pustostanu przy ul. Katowickiej

Zapuszczony teren został najpierw oczyszczony i wyrównany, następnie wytyczono ścieżki piesze, zamontowano ogrodzenie, system nawodnienia, ławki, stoły, plansze edukacyjne, stojaki na rowery oraz kosze umożliwiające segregację odpadów. Na zakończenie wykonawca założył trawnik oraz posadził kilkaset roślin. Wszystko to kosztowało ponad 280 tysięcy złotych.

Ogródek przy ulicy Katowickiej został oficjalnie przekazany do użytkowania pod koniec maja 2023 roku. Od tego czasu mieszkańcy Rumi i okolic mogą w tym miejscu bezpiecznie korzystać z ogólnodostępnego placu edukacyjno-rekreacyjnego, poznając zasady segregacji, czas potrzebny do rozkładu poszczególnych odpadów oraz możliwości ich ponownego wykorzystania.

Ogródek edukacyjny przy ul. Katowickiej tuż po oddaniu do użytkowania

Inwestycja została zrealizowana w centrum największej dzielnicy Rumi, blisko 20-tysięcznego Janowa, tuż obok największej szkoły w mieście. Powstał przepiękny ogródek edukujący mieszkańców w zakresie segregacji śmieci, a wszyscy powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, ile można w ten sposób zaoszczędzić i jak ważna dla naszej planety jest segregacja. Wcześniej było tu strasznie, a teraz można przyjść, doedukować się i odpocząć w otoczeniu przyjaznej infrastruktury i kilkuset roślin. Docelowo chcemy, aby takie miejsca powstały we wszystkich dzielnicach – mówi Ariel Sinicki, wiceburmistrz do spraw inwestycji. – Jest to kolejna miejska inwestycja, której celem jest nie tylko poprawa estetyki w przestrzeni publicznej, ale i zwiększenie powierzchni terenów zieleni. Proces pozyskania i uporządkowania tej działki był bardzo praco- i czasochłonny, ale zasada „nigdy się nie poddawaj” doprowadziła nas do sukcesu – podkreśla.

Za działania zielone w kategoriach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast powiatowych nagrodzeni zostali: gmina Kobylnica za termomodernizację czterech budynków szkoły, gmina Gniew za otwarcie EkoPracowni oraz wyposażenie budynku w odnawialne źródła energii, a także Gdynia za stworzenie Parku Centralnego.

Prezentacja tablic edukacyjnych zamontowanych przy ul. Katowickiej

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń