Czwartek, 19 Wrzesień 2019

Rumia znowu poszukuje ecobohaterów


23.05.2019 r.


Zestawy gadżetów, pokazy naukowe, laserowy paintball, konkursy, animacje i dmuchańce – wszystko to 8 czerwca będzie czekać na ecobohaterów, czyli uczestników „Czystej Rumi”. Akcja polega na wspólnym sprzątaniu miasta, a jej zwieńczeniem jest ekologiczny festyn.

Na potrzeby akcji miasto podzielone zostanie na poszczególne sektory, a każdy z nich znajdzie się pod opieką odpowiedniego koordynatora. To właśnie koordynatorzy będą wręczać wolontariuszom specjalnie oznaczone worki na śmieci oraz jednorazowe rękawiczki, niezbędne do posprzątania miasta.

Worki, które zostaną podczas akcji wypełnione śmieciami, uczestnicy będą mogli wrzucać do przygotowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rumi pojemników, a także pozostawiać w obrębie wyznaczonych skrzyżowań.

Po uporządkowaniu miejskiej przestrzeni każdy wolontariusz otrzyma opaskę uprawniającą do odbioru upominku, popcornu i waty cukrowej, a także bezpłatnego skorzystania z dmuchanego pałacu oraz zjeżdżalni. Chętni będą mogli także upiec kiełbaskę przy ognisku oraz skosztować grochówki. Stanowiąca zwieńczenie akcji impreza odbędzie się w parku Żelewskiego (ul. Filtrowa).


Problemem wciąż jest świadomość społeczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami oraz tego, jak nasze działania w tym zakresie wpływają na poprawę naszego zdrowia, stanu środowiska oraz, w dalszym rzędzie, na zasobność gminy, co znajduje przełożenie chociażby w nowych inwestycjach. Celem jest przede wszystkim ukształtowanie postaw i nawyków proekologicznych oraz poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska, jako dobra wspólnego.

Akcja „Czysta Rumia” ponownie odbędzie się przed okresem wakacyjnym i obejmie całe miasto, a do udziału zaproszeni zostaną wszyscy mieszkańcy. Miasto podzielone zostanie na poszczególne sektory, w których sprzątać będą określone grupy mieszkańców. Mieszkańcy zostaną wyposażeni w worki i rękawice, po czym wraz z burmistrzem, radnymi oraz pracownikami urzędu przez kilka godzin będą zbierać śmieci znajdujące się w miejscach do tego nieprzeznaczonych, w tym na terenach zielonych. Doświadczenia z poprzednich edycji pokazują, że całości towarzyszy duch wspólnej pracy i współzawodnictwa pomiędzy grupami. Własnoręczne zbieranie śmieci pozwala dostrzec stopień zanieczyszczenia środowiska, w którym żyjemy i pokazuje, jak mocno na nasze środowisko wpływają codzienne drobne wybory i działania.

Całość zakończy się festynem z udziałem stoisk organizacji i instytucji prowadzących edukację ekologiczną, promujących ekologię i szeroko rozumianą ochronę środowiska, prowadzona będzie edukacja mieszkańców w zakresie segregacji odpadów, utylizacji odpadów niebezpiecznych i tak dalej. Podczas akcji sprzątania i festynu rozprowadzane będą materiały edukacyjne oraz gadżety tematyczne związane z ekologią i ochroną środowiska.

 

 

Kalendarz wydarzeń