Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rusza program „Kot na swoim – pomóż przetrwać kotom wolno żyjącym”Aktualizacja

Wszystkie budki zostały wydane, zakończono realizację projektu.

Od 7 marca 2022 roku Urząd Miasta Rumi rozpoczyna nabór wniosków o wydanie domku dla kota wolno żyjącego z terenu Rumi. Program w całości finansowany jest z budżetu miasta, a jego celem jest zapewnienie schronienia kotom wolno żyjącym, które bytują na terenie miejskim. Akcja prowadzona będzie przez Urząd Miasta do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać mieszkańcy, którzy złożą w Wydziale Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie domku dla kota, a następnie, po zaakceptowaniu wniosku*, odbiorą budkę z siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Rumi (ul. Dębogórska 148).

Uwaga!

Wnioskodawca, który zamierza ustawić domek dla kota, zobowiązany jest uzyskać na to pisemną zgodę właściciela terenu (jeżeli sam wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości).

Wnioskodawca składając wniosek o przekazanie domku dla kota, zobowiązuje się do:

  • dbania o czystość i porządek wewnątrz oraz wokół domku,
  • kontrolowania liczebności kotów poprzez zgłaszanie zapotrzebowania na wykonanie zabiegów sterylizacji/kastracji przedstawicielom fundacji działającym na rzecz kotów wolno żyjących z terenu Rumi,
  • niezwłocznego zgłaszania w Wydziale Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi przypadków dewastacji lub kradzieży otrzymanego w ramach programu domku,
  • niezwłocznego zwrotu przyznanego domku na wezwanie urzędu, w przypadku stwierdzenia uciążliwości wynikających z jego umiejscowienia.

* Weryfikacja oraz akceptacja wniosku będzie następowała w chwili jego złożenia. W tym celu prosimy o umówienie wizyty w Wydziale Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony środowiska Urzędu Miasta Rumi – tel. 58 679 65 60.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń